تست سالم بودن یونیت فن

درخواست حذف این مطلب
نکاتی برای تست سالم بودن یونیت فن: جدا سوکت سنسور قهوه ای:روشن شدن فنهابادورتند جدا کانکتوریونیت فن واتصال منفی به پایه شماره ۱کانکتور:روشن شدن فنهادر دورکند اتصال منفی همزمان پایه ۱و۱۰وبازبودن سوییچ:روشن شدن فنها در دورتند اتصال منفی به پایه۶:روشن شدن چراغstop اتصال منفی به پایه ۱۱درزمان روشن بودن کولر:قطع کولر